∆ιαστάσεις: 40 (Μ) x 43 (Π) x 6cm (Υ)

,

Κωδικός προϊόντος: 10-2-017

Περιγραφή