∆ιαστάσεις: 43 (Μ) x 44 (Π) x 8cm (Υ)

,

Κωδικός προϊόντος: 10-2-021

Περιγραφή